Поръчки направени в периода 19.07 - 28.07.2024г. ще бъдат обработвани след 29.07.2024г.

Оторизиран дилър за България на

PCGS Logo NGC Logo PMG Logo

Обновенопреди 3 минути

Код Курс
XAU/USD 76.33 -1.07%
XAU/EUR 70.44 -1.06%
XAU/BGN 137.77 -1.03%
Код Курс
XAG/USD 0.90 -3.00%
XAG/EUR 0.83 -2.99%
XAG/BGN 1.63 -2.97%

За NGC

Още с основаването си през 1986 година NGC става една от водещите компании за грейдинг . Основни фактори в концепцията на NGC са гаранцията за автентичност и точна степен на оценка. Използва са скалата на ШЕЛДЪН ( 1-70 ) за най- точна степен на оценка .

Числови Оценки

Наличните числови оценки варират от 1 до 70 въз основа на международно призната скала, разработена през 1940-те години. С увеличаване на числовата оценка, състоянието на монетата се счита за по-добро. Някои числа се пропускат под оценката 60, което е прагът за считане че монетата не е била в обръщение.

MS/PF 70
Монета без дефекти при увеличение 5 пъти.
MS/PF 69
Ударена монета с едва забележими дефекти.
MS/PF 68
Ударена с единствено малки дефекти.
MS/PF 67
Ударена с единствено няколко дефекта.
MS/PF 66
Ударена с минимални марки и линии.
MS/PF 65
Ударена с умерени марки или линии.
MS/PF 64
Ударена с няколко явни марки или линии и други много малки дефекти.
MS/PF 63
Леко или средно ударена с умерени абразии и линии на различни размери.
MS/PF 62
Леко или средно ударена без следи от износване. Повече или по-големи абразии в сравнение с MS/PF 63.
MS/PF 61
Слабо или средно ударена без следи от износване. Повече марки и/или множество големи абразии.
MS/PF 60
Слабо или средно ударена без следи от износване. Множество абразии, линии и/или големи марки.
AU 58
Леко износване на високите точки на дизайна. Пълни детайли.
AU 55
Леко износване на по-малко от 50% от дизайна. Пълни детайли.
AU 53
Леко износване на повече от 50% от дизайна. Пълни детайли, с изключение на много слабо износване на високите точки.
AU 50
Леко износване на повече от 50% от дизайна. Пълни детайли, с изключение на слабо износване на високите точки.
XF 45
Пълни детайли с леко износване на част от високите точки.
XF 40
Пълни детайли с леко износване на повечето високи точки.
VF 35
Пълни детайли с износване на всички високи точки.
VF 30
Почти пълни детайли с умерена мекота на дизайна.
VF 25
Почти пълни детайли с повече мекота на дизайна.
VF 20
Умерен дизайн с ясни букви и цифри.
F 15
Вдлъбнатите области показват лека мекота. Буквите и цифрите са ясни.
F 12
Вдлъбнатите области показват по-голяма мекота. Буквите и цифрите са ясни.
VG 10
Износване в целия дизайн. Буквите и цифрите показват мекота.
VG 8
Износване в целия дизайн. Буквите и цифрите показват по-голяма мекота.
G 6
Периферните букви и цифри са пълни. Ръбовете са ясни.
G 4
Периферните букви и цифри са почти пълни. Ръбовете показват износване.
AG 3
Повечето букви и цифри са четими. Ръбовете са износени в полетата.
FR 2
Някои детайли са видими. Ръбовете са износени в повечето полета.
PR 1
Достатъчно подробности за идентифициране на датата и вида на монетата. Трудно се разпознават. Ръбовете са износени.

Характеристики на удара

Характеристиките на удара се използват, за да опишат в каква степен е ударена област на монета. Например, характеристиките на удара могат да опишат степента на червения блясък върху повърхността на медна монета (BN, RB и RD), степента на контраст върху монета Proof (Cameo и Ultra Cameo) или други отличителни характеристики, като FB за пълни ленти на Mercury Dime.

RD
Червено. Монета с пълен ментов-червен блясък.
RB
Червено-кафяво. Монета с комбинация от червен блясък и кафява патина.
BN
Кафяво. Монета с пълна или почти пълна кафява патина.
Ultra Cameo
Само за монети от тип PF. Полетата са дълбоко огледални, а устройствата са силно зафростени, за да създават ярък контраст от двете страни на монетата.
Cameo
Само за монети от тип Проба. Полетата са дълбоко огледални и устройствата са матирани за умерен контраст от двете страни на монетите.
DPL
Deep Prooflike. Полетата са дълбоко огледални. Не се отнася за монети от тип Proof.
PL
Prooflike. Полетата са огледални. Не се отнася за монети от тип Proof.

Последно добавени

Меню