Поръчки направени в периода 19.07 - 28.07.2024г. ще бъдат обработвани след 29.07.2024г.

Оторизиран дилър за България на

PCGS Logo NGC Logo PMG Logo

Обновенопреди 6 минути

Код Курс
XAU/USD 76.36 -1.04%
XAU/EUR 70.41 -1.10%
XAU/BGN 137.76 -1.04%
Код Курс
XAG/USD 0.90 -3.26%
XAG/EUR 0.83 -3.32%
XAG/BGN 1.62 -3.27%

За PMG

Paper Money Guaranty® (PMG®)

Paper Money Guaranty® (PMG®) е основана през 2005 г. като напълно независима трета страна за оценяване на банкноти.
С непревземаема ангажираност към точност, последователност и интегритет, PMG е най-голямата трета страна за оценяване на банкноти в света, с над 9 000 000 сертифицирани банкноти. Всяка банкнота, която PMG оценява, е подкрепена от обширната гаранция на PMG за оценка и автентичност, която дава по-голяма увереност на купувачите и продавачите.
Американската нумизматична асоциация (ANA), единствената нумизматична организация, учредена от Конгреса на САЩ, и Професионалната нумизматична гилдия (PNG) са определили PMG като своя официална трета страна за оценяване на банкноти.

Оценяващата скала на PMG

70 Gem Unc 70 EPQ
Най-високата присвоена оценка. Банкнотите трябва да нямат следи от обработка, видими при увеличение от 5 пъти. Маржините и серийният номер трябва да изглеждат центрирани с невъоръжено око. Банкнотите трябва да отговарят на обозначението PMG Star за да бъдат оценени на 70.
Superb Gem Unc 69 EPQ
Тази банкнота е почти неразличима от 70, но маржините и серийният номер могат да изглеждат леко извън центъра. Няма видими следи от обработка с невъоръжено око.
Superb Gem Unc 68 EPQ
Маржините и серийният номер са леко извън центъра. Може да има много малко следи от обработка.
Superb Gem Unc 67 EPQ
Банкнота с надсредни маржини и серийен номер. Може да има минимални следи от обработка.
Gem Uncirculated 66 EPQ
Може да има малко повече следи от обработка спрямо банкнота 67 EPQ. Центрирането трябва да бъде над средното.
Gem Uncirculated 65 EPQ
Банкнотата може да има едно или две малки отклонения в резултат на лека обработка. Центрирането трябва да бъде над средното.
Choice Uncirculated 64
Центрирането е извън центъра на една или две страни. Може да има забележими следи от обработка, но не трябва да има сгъвки в дизайна.
Choice Uncirculated 63
Центрирането е несъвършено, а дизайнът може да изглежда равномерен. Може да има няколко дефекта, но няма да има сгъвки.
Uncirculated 62
Банкнотата е била в обръщение, но може да има лека до умерена обработка и/или проблеми с върховете на ъглите. Няма да има сгъвки, но маржините може да се допират или да преминават през дизайна.
Uncirculated 61
Банкнотата е лошо центрирана и маржините преминават през дизайна. Може да има мазни петна или други следи от обработка. Няма да има сгъвки през дизайна.
Uncirculated 60
Банкнота с проблеми, които могат да включват посивяване на хартията, малка петна или избледняване. Има следи от обработка, но няма сгъвки през дизайна.
Choice About Unc 58
Често банкнота с една сгъвка, която преминава през дизайна.
About Uncirculated 55
Тази оценка често се дава на банкнота, която има една сгъвка или две до три сгъвки в ъглите, преминаващи през дизайна.
About Uncirculated 53
Банкнота с две вертикални сгъвки или една хоризонтална сгъвка. Може да има и следи от обработка.
About Uncirculated 50
Банкнотата има две по-тежки сгъвки или слаби хоризонтални и вертикални сгъвки. Обработката може да бъде значителна.
Choice Extremely Fine 45
Банкнота с две до три тежки сгъвки, от които едната може да бъде хоризонтална.
Extremely Fine 40
Има три или повече сгъвки, от които едната може да бъде хоризонтална.
Choice Very Fine 35
През годините търговците и колекционерите наричали тази оценка "VF-XF". Банкнотата изглежда като "Extremely Fine", но ще има четири до седем леки сгъвки.
Very Fine 30
Тази банкнота е леко циркулирана и може да има леко запърсяване. Обикновено ще има седем до десет сгъвки.
Very Fine 25
Банкнотата има значителна заплятост и ще има петнадесет или повече сгъвки.
Very Fine 20
Банкнотата е умерено циркулирана с множество сгъвки, леко замърсяване. Няма сериозни недостатъци, но могат да има минорни дефекти.
Choice Fine 15
Тази банкнота може да изглежда като много добре запазена банкнота, но след по-подробен преглед се установява, че има твърде много сгъвки или твърде голяма циркулация, за да заслужава оценката "Много добра".
Fine 12
Има забележими следи от циркулация, закръглени ъгли, раздирания в маржовете и други проблеми. Банкнотата трябва да е цяла с плътна хартия.
Very Good 10
Цяла банкнота с изразена циркулация. Банкнотата е твърде мека и има няколко минорни проблема.
Very Good 8
Банкнотата е силно циркулирана, но е цяла. Могат да липсват малки части. Замърсяване, леки петна или раздирания са обичайни за тази оценка. Банкнотата е мека.
Good 6
Банкнотата е силно износена с сериозни раздирания, протриване на маржовете и повреди.
Good 4
Много силно циркулирана банкнота с множество проблеми. Тя е напълно мека и няма визуално привлекателност. Банкнотите в тази оценка често са с липсващи части.

Оценките под 4 "Добър" обикновено не се събират, освен ако банкнотата не е рядка. Повечето банкноти в тези оценки са с "NET" оценка поради сериозни проблеми.

PMG Designations

В допълнение към 70-точковата числова оценъчна скала, PMG използва няколко обозначения, за да даде допълнително описание за избрани банкноти. Тези обозначения са "Изключително качество на хартията" (EPQ), обозначението "PMG Star" и NET.

EPQ
Банкнота с "Изключително качество на хартията" (EPQ) е, по мнението на експертите на PMG, напълно оригинална. банкнотите с EPQ няма да са били физически, химически или материално обработвани, за да имат външен вид на по-висока оценка. банкнотите, които проявяват нормално износване за своята оценка, са подходящи. Всички банкноти с оценка "Много добър" 20 или по-висока ще бъдат преценявани за обозначението EPQ. банкнотите трябва да отговарят на изискванията за обозначението EPQ, за да получат оценка "Блестящо нециркулирана" 65 или по-висока. За допълнителни подробности, натиснете тук.
PMG Star Designation®
PMG присвоява обозначението "PMG Star" на банкноти с изключителна визуална привлекателност за тяхната оценка.

Въпреки че визуалната привлекателност е един от най-субективните характеристики на банкнотите, има общи стандарти, които нумизматистите обикновено използват, за да дефинират изключителната визуална привлекателност. За да получат обозначението от PMG, банкнотите трябва да имат изключително силно отпечатване на плочата и/или надписа, живи цветове на мастилото и безупречно качество на хартията, което надвишава добре установените стандарти, използвани за определяне на обозначението "Изключително качество на хартията" (EPQ).

Всички американски и световни банкноти автоматично се оценяват за придобиването на обозначението "PMG Star" . банкнотите, които не отговарят на изискванията за обозначението EPQ, ще бъдат отстранени от получаването на обозначението Star.

банкнотите с оценка "PMG Блестящо нециркулирана" 70 също трябва да отговарят на обозначенията "PMG Star" и EPQ.
NET
Обозначението NET показва, че Банкнотата има проблеми, които са по-сериозни отколкото могат да се отразят в числовата й оценка. Ако Банкнотата получи обозначението NET, сериозният проблем или проблемите ще бъдат посочени. Частта от гаранцията на PMG за оценката не важи за банкнотите, получили обозначението NET. банкнотите с обозначението NET се гарантират само за подлинност.

Последно добавени

Меню